Wittypedia
New word
ou
⇒ u   o ⇐
 
aou oua
äou ouä
bou oub
cou ouc
dou oud
eou oue
fou ouf
gou oug
hou ouh
iou oui
jou ouj
kou ouk
lou oul
mou oum
nou oun
oou ouo
öou ouö
pou oup
qou ouq
rou our
sou ous
ßou ouß
tou out
uou ouu
üou ouü
vou ouv
wou ouw
xou oux
you ouy
zou ouz
Dienstleistungen

Vehicles

Tools and Machinery

Kleidung